Evangélizációs és missziói lelkész jelentése a 2005. évi munkáról – (részlet)

Országos Közgyűlés – 2006. május 19.

Egyházunk missziós munkaágainak vázlatos felsorolása, megjegyzésekkel

Országos evangélizációs és missziói bizottság és a missziói lelkész szolgálata
konferenciák, evangélizációk, missziós napok, hétvégék, lelkészek, gyülekezetek látogatása, segítése, Útitársak missziós bibliaóra

Missziók segítése, koordinálása
cigánymisszió – konferenciák, rendszeres műsor a Rádió C-ben, Sárszentlőrinc, Szentetornya, Bér és más kisebb helyi szolgálatok 
alkoholbeteg-mentő misszió – Szarvas-Középhalom, Györköny Szőlőtő Alapítvány,  szabadító, gyógyító hetek,  több gyülekezetben, ill. településen szolgálnak kisebb segítő csoportok
népfőiskolák – Sárszentlőrinc, Szarvas, Kajárpéc, Tengelic
apológia – tájékoztató füzetek, lapok terjesztése
férfimisszió – szórólap, csendesnap, néhány lelkész aktivitása
lepramisszió – együtt a reformátusokkal

Iratmisszió
missziós szórólapok készítése 28 témában (fajtánként 18 ezer példány), magazin, könyvek, füzetek

A Missziói Központ tevékenysége
rádiómisszió – 13 regionális rádió, ½ órás szerkesztett heti magazinműsorok, élő adások, missziós percek a Kossuth rádióban kéthetente, telefonos lelkigondozás
HÍD magazin – missziós hírek, tanulmányok, témafeldolgozások; megjelenik évente négyszer, 36 oldalon, 7000 példányban; belmissziós segédanyagként is használható
CD-, kazettamisszió – énekek, versek, igehirdetések, tematikus missziós anyagok
határon túl élő magyarok felé szolgálat – segédanyagok, látogatások, missziós alkalmak; Felvidék, Erdély, Kárpátalja, Vajdaság, néhány nyugati ország, MAEK jelentősége

Felekezetközi szolgálat
közös konferenciák, imaalkalmak, evengélizációk, képzések, segédanyagok… PMTI, Szentírás Szövetség, Apológia Alapítvány, Aliansz, MEÖT, Mekdsz

Missziós munkaágak egyházunkban
Jó lenne missziói osztályt szervezni, amely összefogná, segítené, koordinálná, felügyelné a munkaágakat!
Kórházi Lelkigondozói Szolgálat – Budapesten és több városban van szervezett munka
Női Missziói Szolgálat – találkozók, konferenciák szervezése nőknek; Brebovszkyné Pintér Márta vezeti
Börtönmissziói Szolgálat – Budapesten és több városban; négy lelkész egész vagy fél állásban, szükséges a szervezettebb munka: gyülekezetek, lelkészek bevonása, táborok családtagoknak, utógondozás
Alkoholbetegeket mentő misszió – Szőlőtő Alapítvány – Györköny, Szarvas-Középhalom
OLTALOM Szeretetszolgálat Nyíregyháza – nappali melegedő, népkonyha, éjjeli menedékhely, átmenetei szálló, családok átmeneti otthona, Joób Olivér Gondozó és Rehabilitációs Szeretetintézmény
Repülőtéri Lelkészség – Fischl Vilmos vezetésével
Média Szolgálat – TV- és rádióműsorok, elsőrenden az Örömhír és a Kossuth rádiós Erős a vár a mi Istenünk!, Duna TV
Zákeus Média Centrum – főleg a PAX tévében jelenik meg, de készítenek hitoktatói segédanyagokat és dokumentációkat
Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE) – evangélizáció, csendes hetek, bibliaiskola

Missziós egyesületek
Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) – rendszeres imaalkalmak, fórumok aktuális egyházi kérdésekről, Tájoló időszaki újság, könyvkiadás, egyházon belüli apológia
Magyarországi Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) – a felelősség ébresztése, rendszeres alkalmak, 1-2 misszionárius támogatása, könyvkiadás

Missziói központok működnek országos, egyházmegyei és gyülekezeti szinten.

Hiányok, szükségletek
Évek óta minden lehetséges fórumon felvetem néhány munkaág beindításának szükségességét. Ezek csak összefogással, közös akarattal valósíthatóak meg. Egyházunk megerősödését feltétlenül szolgálná: kiterjedt, általános és speciális munkatársképzés, bibliaiskola, presbiteri szövetség, házasság- és családgondozói szolgálat.
Ami nem elengedhetetlen, de fontos munkaág lenne még: árvaházak hálózata és a házigondozás kiterjesztése.

Híd, 2006/2.