Irányelvek az evangelizáló és missziói munka időszerű súlypontjaihoz 2011–2013.

Egyházunk Evangelizációs és Missziói Bizottsága 2010. október 13-án az Országos Irodában tartotta őszi értekezletét.
A szokásos rend szerint értékelték az év fontosabb missziós eseményeit: a tavaszi missziói konzultációt, az egyházkerületek missziói napját, a nyári piliscsabai konferenciát, az országos evangelizációt és a Szélrózsa-találkozót.

A bizottság egyhangúan támogatja az országos presbitérium felé továbbított javaslatot, hogy a jövő évtől erősítsék meg a cigánymissziós referensi munkatárs státuszát.
Törvényeink szerint háromévenként missziói irányelveket kell megfogalmaznia a bizottságnak. Az alábbiakban az újabb célokat ismertetjük.
Folytatva az előző három év programját, újabb (szem)pontokkal egészítjük ki az eddigieket.

1. A lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozása, együttműködve más szervezetekkel, intézményekkel is, mint például a „Válóháló”, a szárazdi misszió, református házassággondozó stb.
Bevált gyülekezetépítési modellek ismertetése a lelkészekkel, gyülekezetvezetőkkel; lelkészkonferencia szervezése az evangelizációról.
2. Gyülekezeti missziói körök, imaközösségek, munkacsoportok szervezése, azok segítése. Legyenek a gyülekezetekben a misszió ügyéért rendszeresen imádkozó csapatok. Álmodjanak, tervezzenek, gondoskodjanak az anyagi háttér megteremtéséről (költségvetésben szerepeljen ilyen tétel), szervezzék a családlátogatásokat, tartsanak missziói programokat, alakítsák át az egész egyházközséget befogadó, vonzó „családdá”, terjesszék ki a missziói felelősséget az egész gyülekezetre!
Tanulják és gyakorolják az evangelizáció és misszió különböző és új formáit is!
Együttműködés a munkatársképző szerveződésekkel.
3. A presbiteri munka megerősítése a képzésen túl szövetség megalakításával, önálló újsággal, konferenciákkal.
4. Gyülekezetépítési kézikönyv kiadása. Az eddig elkészült tervezetben 30 fejezet, számtalan alpont szerepel. Lényegretörő, gyakorlati, a Lélek ihletésében megszülető könyvre gondolunk.
5. Szükséges a diakónia missziói tartalmát és célját felismerni, a szeretet akciócsoportjait megszervezni, működtetni.
6. Ébreszteni kell a felelősséget gyülekezeteinkben minden bajban lévő „kicsiny” iránt, mint például a cigányok, vakok, szegények, árvák, elesett öregek! Programokat, modelleket kell ismertté tenni.
7. A média (televízió, rádió, internet, újság) egyre erőteljesebb, kiterjedtebb, hatékonyabb használata.
8. A gyülekezetek felelősségének ébresztése a határon túli testvérek iránt, gyakorlati tanácsadás, koordinálás a Magyar Evangélikus Konferenciát (MaEK) is bevonva.

Imádkozzunk és tegyünk megbízatásunk hűséges betöltéséért!

Híd, 2011/2.