Fókusztéma: humor

„Aki hisz az derűs és derűje Istentől származik” (XXIII. János pápa)

Talán némelyeknek meglepő magazinunk témaválasztása: fókuszban a humor. Mi köze a keresztyénségnek, az egyháznak a humorhoz? „Ne tegyük nevetségessé Isten igéjét! Komoly dolgokkal ne vicceljünk!” – mondhatná valaki. Mégis úgy gondoljuk, hogy a humor, a derű nemhogy hit- és egyházellenes lenne, hanem jellemzője kell, hogy legyen a keresztyénségnek. A tiszta öröm és ennek velejárói, a mosoly, a nevetés, a reményteli életszemlélet Isten ajándéka, a Szentlélek gyümölcse.
A humor Isten adománya. Eredeti értelme szerint életnedv. A sokszor száraz, nehéz, fárasztó életet gyógyítja, elviselhetővé teszi. Feszültséget old, előítéletet bont le, sőt – megkockáztatom – Isten igéjének is utat készít. Számtalanszor átéltem szolgálataim közben, hogy válaszfalakat bontott le az Istentől kapott, jó időben és mennyiségben „adagolt” humor.

Minap hallottam egy riportban: Amerikában valaki, megtudván, hogy halálosan beteg, tetemes mennyiségű humoros videofilmet vásárolt – szórakozással akarta eltölteni hátralévő idejét. A következmény az lett, hogy „életre nevette” magát. Meggyógyult, megmaradt.
Korábbi szolgálati helyemen, egy faluban a plébános, aki egy nagyszerű, aktív, hívő ember volt, saját kezűleg épített szeretetotthont az időseknek. Esténként a vacsora és a mise után különböző társasjátékokra invitálta a lakókat. Először bizalmatlanul figyelték papjuk próbálkozását, később szépen feloldódtak, és néha nagy nevetések közben, jóízűen beszélgetve töltötték az estéket. Értjük? Idősek otthonában, ahol a magány, betegség, intrika a meghatározó. Ugyanezzel a pap barátommal rendeztünk a gyerekeknek focidélutánokat is  a hittanórák után. A pedagógusok egy része azzal vádolt minket, hogy mézesmadzagnak használjuk a játékot. Azt válaszoltuk, hogy mi magunk is szeretünk játszani, focizni.
Valóban, hitünk és üdvösségünk halálosan komoly dolog, de szükségünk van Istentől kapott derűre az élethez, szolgálathoz és a misszióhoz is.

Meglepő volt számomra az a nyitottság és öröm, amellyel a Misszió magazin szerzői fogadták – akik a maguk területén bizony komoly, elismert szakemberek – a felkérést, hogy a humorról írjanak.
Ezzel a lapszámmal nem egyszerűen a nevettetés a célunk – bár derűre mindannyiunknak szüksége van –, hanem az élet forrására, teremtőjére és megváltójára szeretnénk rámutatni, aki élet-, öröm- és boldogságpárti. A tiszta, maradandó élet, öröm és boldogság csak a megváltás által lehet a miénk.
Minden kedves olvasónknak boldog, örömteljes életet kívánok szeretettel!

Misszió 2003/4.