A keresztyén ember és az egyház felelőssége a közéletben
– körinterjú

Dr. Schulek Ágoston nyugalmazott egyetemi docens, az Európai Atlétikai Szövetség Tanácsának örökös tiszteletbeli tagja, a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének tagja, a Százak Tanácsának soros elnöke, presbiter a budahegyvidéki evangélikus gyülekezetben

Az egész emberiség válsággal küszködik. Morális és gazdasági válság nehezíti az emberek milliárdjainak életét. Veszélyeztetjük a Föld jövőjét, ezáltal utódaink életét, milliók éheznek, ezrek pusztulnak el céltalan háborúkban, s közben az erkölcs soha nem látott mélységekbe jutott.
Sajnos hazánk ezekben a negatívumokban élen jár. Pedig ezeréves keresztyén múltunk és hagyományaink alapján pozitív irányban is kiemelkedhetnénk a romló világból.
Sajnos az évtizedek óta uralkodó vallásellenesség lerombolta az erkölcsi és morális határokat. Az országban uralkodó és sajnos felülről induló gátlástalan hazudozás, korrupció, a törvények semmibe vétele lassan egész társadalmunkat átszövi.
Ez ellen pedig csak egy következetes, a Tízparancsolat alaptanításain alapuló társadalom veheti fel a küzdelmet.
A keresztyén egyházak és a keresztyénség szerepe ebben óriási. Ennek első pozitív jele az egyházi iskolák működésében, szellemi kisugárzásában látható. Nem véletlen, hogy a szülők politikai hovatartozásuktól függetlenül íratják be gyermekeiket a különböző keresztyén-keresztény iskolákba. Ezen intézményekben nem csupán az oktatás, hanem a nevelés színvonala is átlagon felüli, pedig zömében a közelmúltban újjáalapítottakról van szó.
Az egyházak által irányított egészségügyi és szociális intézmények is komoly kisugárzással bírnak.
Az oktatás- és az egészségügy a mai társadalom egyik igen érzékeny területe, amelyekkel rövid és hosszú távon is komoly hatást lehet elérni. Kiemelt figyelmet kell tehát egyházainknak e területekre fordítani.
A másik fontos kérdés, hogy politizáljanak-e az egyházak?
A válasz egyértelmű igen. Határozott és az egész társadalmat megcélzó politizálásra van szükség, amit az egyház egész ténykedése kell, hogy tükrözzön.
Természetesen nem pártpolitizálásra gondolunk, hanem határozott kiállásra az örök értékek mellett, meg nem alkudó példamutatással, egyértelmű, világos és követhető tanítással minden lehetséges területen.
Meg kell szólítani az egész társadalmat, tudatva mindenkivel, hogy a keresztyén egyházaknak határozott véleménye van a társadalmat érintő kérdésekről, és ezekért harcolni, küzdeni is kész.

Híd, 2009/4.