„Él az Úr!”

Kedves Testvér!

Néhányan arra az elhatározásra jutottunk „Krisztus szeretetének szorításában”, hogy az eddigieknél többet kellene tennünk egyházunk megújulásáért.
A sok öröm, eredmény és áldás mellett számtalan nyomorúság, hiány, bűn terheli a Magyarországi Evangélikus Egyházat.
A legnagyobb veszélyt abban látjuk, hogy Isten IGÉJÉT sokan megkérdőjelezik, relativizálják, szelektálják, támadják. Ez a jelenség megjelenik a szószékeken, konferenciákon, az Evangélikus Élet újságunkban és más helyeken.
Tudjuk, hogy az igétől életveszélyes az egyháznak eltérnie. Különösen is annak az egyháznak, melynek egyetlen igazi kincse Isten igéje.
A hűtlenségnek jelentkeznek  rossz gyümölcsei is: rezignáltság, világiasság, hatalmi harcok, anyagiasság, rendetlenség, törvénytelenség, liberalizmus, tévtanítás,  paráznaság, tanácstalanság, leépülés, sok esetben a kijelentés és a vezetés hiánya stb... Mi lesz ennek a vége?
Ezért szeretettel hívunk  testvéri imádkozásra, beszélgetésre, melynek helye a
Kelenföldi Egyházközség tanácsterme: XI. ker. Budapest, Bocskai út 10.
Ideje: 2001. november 28. szerda 14 óra.
Templomunk környéke is fizetős parkoló övezet lett. 13.3o-tól kinyitjuk a templom mögötti hátsó parkolóudvart. 3-4 autó beállhat. Balról az első 4 helyre ne álljatok.

Ha úgy vezet minket Isten, talán megfogalmazhatnánk egy hitvallást, levelet, melyet egy nagyobb közösség elé vihetnénk.
Kérlek, imádkozz vezetésért, jó ötletekért, gondolatokért. Aki úgy gondolja, küldje el a találkozó előtt szempontjait, látását, hátha már előre tudnánk készíteni valamilyen vázlatot, tervezetet.

Arra törekedtünk, hogy első találkozásunk szűkebb körű legyen a hatékonyság miatt.
Az alábbi névsor még bővülhet időközben.
Isten könyörülő irgalmába ajánljuk egyházunkat! Erős vár a mi Istenünk!


Szeretettel köszönt dr. Győri József és Széll Bulcsú nevében:

Szeverényi János

Budapest, 2001. november 19.

Kapják:
Ittzés János                                        Balicza Iván               Szemerei János                      
Bozorády Zoltán                                Endreffy Géza                       id. Zászkaliczky Pál
Békés Tamás                                      Győri Gábor               Vető István
dr. Garádi Péter                                 Zászkaliczky Péter    
Adámi László                                    Széll Bulcsú
Isó Zoltán                                          Tamásy Tamás
Deme Dávid                                      dr. Győri József
id. Magassy Sándor                           Bolla Árpád
Győrfi Mihály                                    Göllner Pál
Bálintné Varsányi Vilma                   ifj. dr. Fabiny Tibor
Ittzés István                                       Baranka György
dr. Weltler János                                Blázy Árpád