2004. december 5-i népszavazásról

Lehet csűrni-csavarni a kérdést, 2004. december 5. a szégyen és az árulás napja.
Ez már lemoshatatlan történelmi tény.
Aki gyászol, azért teszi, mert vannak élményei, tapasztalatai a határon túli helyzettel kapcsolatban.

Én legalább negyvenszer jártam Erdélyben, a Gyimesben, Moldvában, tizenötször Kárpátalján, legalább annyiszor a Felvidéken és Szabadkán is sétáltam Kosztolányi városában. Szolgáltam a new york-i magyarok között is.
Mi tudjuk, hogy itt most Kain leütötte Ábelt, mint a történelem folyamán sokszor. A bélyeg ránk került. Ennek levétele minket nem illet. Ahhoz forduljon népünk, akinek erre hatalma, joga és irgalma van.

Mikulás előestéjén a Köztársaság téren pezsgőztek... Mint korábban a Kempinskiben...

A megosztottság kardinális kérdésekben elkerülhetetlen. Gondoljunk Jézus kijelentéseire: kardot, tüzet hoztam. Beszélt az emberek közötti meghasonlásról is. Fáj, hát persze, de alapvető, egyetemes, isteni értékeket nem adhatunk fel! Jaj nektek, ha minden ember jót mond felőletek!

A libertinista gonosz összemos, relativizál, Isten pedig elválaszt: jót a gonosztól, világosságot a sötétségtől, hűséget az árulástól, önzést az áldozattól, igazságot a hazugságtól, testvéreink iránti elkötelezettséget a kozmopolitizmustól (=lexikon: a hazafiságot, a nemzeti érzést lejáratni igyekvő, a nemzeti kultúrát lebecsülő).

A lényeg valóban az, hogy van mennyei állampolgárságunk! Mi először Isten gyermekei vagyunk és azután magyarok, evangélikusok stb., de ezek elválaszhatalan kötelékek!
Vasárnap – és előtte már sokszor – azért imádkoztam, hogy Isten áldja meg a magyart – megtéréssel, megújulással, hogy minden földi „igen” előtt legyen „igen” az Ő hívására, de engedtetessék meg, hogy legalább fájjon, ami fáj, legalább a sírást hagyják meg nekünk. (Trianont siratni sem volt szabad.) Azután a Feltámadott reményeink szerint ránk teheti a kezét és szólhat: kelj fel, egyél, mert erőd felett való út áll előtted, én vagyok az első és az utolsó, halott voltam, de íme élek és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai!

Fraternet levelezés, december 7.