Ökumené

Evangélikus templomban nem számít provokációnak saját irataink kitétele. Mi van, ha érdekli is a betérőket? Vettünk már mi is más felekezetű templomban iratterjesztési anyagokat.
Miért ne lehetne bennünk felelősség más felekezetű testvéreink felé, miért ne szolgálhatnánk biblikus értékeinkkel tapintatosan, természetesen (és ők is, fordítva)? A reformáció többszáz éve áthatja a katolikus egyházat is.
Mondhatjuk, nem eléggé, de ezt magunkra is érthetjük...
Egy korábbi szolgálati helyemen közös alkalmon egy fellelkesült kedves katolikus bácsi beszólt: Plébános úr, énekeljük el a „Mária jóanyánkat”!. A plébános szeretettel megjegyzte: Józsi bácsi, majd máskor...
A mostani imahéten hét helyen szolgálhattam és elcsodálkoztam azon a tényen, hogy mennyi katolikus hallja szerte az országban az evangéliumot ezeken az alkalmakon is, és éli meg az őskeresztyéni alkalmakhoz hasonló közösséget.

Fraternet levelezés, január 19.