Libertinista kozmopolitizmus

Kozmopolitizmus  az Idegen szavak és kifejezések szótára (Akadémia Kiadó) szerint:

1. világpolgárság; a hazafiságot, a nemzeti érzést lejáratni igyekvő, a nemzeti kultúrát lebecsülő polgári irányzat 2. régies helytelen használatban: nemzetköziség

Dehogyis üldözött, jóra igyekvő zsidó bácsikra kell gondolni. Magyarok is voltak ilyen értelemben
(ott-)hontalanok: Rákóczi, Kossuth, az ötvenhatosok…

Hadd utaljak a prófétákra. Szerették, féltették nemzetüket, de a Lélek inspirálására a távoli szigetek üdvösségéről is szóltak. Jézus, az Isten Fia, zsidóként született, szerette is népét szerelmetesen („Izraelhez jöttem” – szólt a kánaánihoz), de mégis a világért adta életét.  Pál, akit különböző kínzások, büntetések után rúgtak ki a zsinagógákból, írja hogy lenne inkább átok alatt és kárhozna el, csakhogy az ő zsidó népe megtartatna, azután indult isteni agapéval a gojok felé.
Ez már csak így működik az Isten országában: az Örökkévaló, önmagam, családom, egyházam és a pogányok szeretete nincs ellentétben, nem játszható ki egymással szemben. Körülöttem koncetrikus köröket alkotnak és mindegyik felé van szolgálatom, felelősségem. Az energiából értelemszerűen több jut azokra, akik közelebb állnak hozzám.

Hogy miért idéztem a nagyszerű magyart? Mert az individualista, hedonista, materialista, nemzeti kultúrát lebecsülő, lejáratni igyekvő percemberkék dáridója következtében pusztul a népünk. (Éljen! Nemsokára már tizennyolc éves magyar lánykák is sterilizáltathatják magukat. Ez a legújabb „liberális” sátáni akció. Kész a törvény, csak sunyi módon hallgatnak róla.)

Fraternet levelezés, március 20.