Pap vagy lelkész

Lejárt a jeruzsálemi papság szolgálata, a keresztyén gyülekezetvezetők nem az ő utódjaik, hanem Jézusnak, a főpásztornak teljes idejű lelki munkásai.
Péter azt írja, hogy Jézus után nem 1-2 kiemelt „guru” közvetít, hanem az újszövetség népe maga a „papság". Ebből semmiképpen nem következik, hogy a hálótól elhívott emberhalász külön papi rendbe tartozna és nagytiszteletűnek hívattassa magát.
Mi, lelkészek, különösen mostanában sok területen elhasalunk, megterhelve a ránk bízottakat. Talán lejjebb kéne venni a tiszteletezést. Rosszul vagyok például, amikor a lelkész templomba lépésekor feláll a gyülekezet. Esetleg a több területen is elbukó lelkésznek (amiről tud az egész település) feláll a 90 éves lábfájós Irma néni, aki a maga helyzetében ezerszer tisztelendőbb.
Tudom, nem a lelkésznek szól a tisztelet, hanem Istennek, akit képvisel. Ezek szerint mégis közbenjáró, kiemelt pap a lelkész?
Az egyetemes papság jegyében akkor a lelkész is álljon fel, ha belép a templomba vagy bibliaórára Irma néni, és köszönjön neki úgy, hogy Erős vár a mi Istenünk, Tisztelendő Irma néni.

Fraternet levelezés, január 2.