Templom és megtérés

Leveleimből nem olvasható ki, hogy öreg épületeinket „minden bajok fő okozójának” látnám, „ifjonti és lelkes módon a régi házaktól szabadulni” kívánnék, vagy „indokolatlan, neofita sürgetés” mozgatna.
Egyetértünk abban, hogy „sokoldalú megújulásra” lenne szüksége egyházunknak.
Valójában, lényegileg csak „egyre": Jézust hallgatni ma is, megtérni, megújulni; a többi csak gyümölcs, következmény.
A megtérésből következik a misszió, a környezet emberségessé tétele, az áldozati készség megszületése, a materiális-szellemi-lelki kincseinkkel való értelmes, lényegközpontú gondolkodás és cselekvés.

Fraternet levelezés, január 8.