Teljesedjetek be Lélekkel!

Vegyetek Szentlelket, teljesedjetek be Lélekkel, el ne távozzatok Jeruzsálemből (ne mondjatok egy prédikációt se, ne fogadjatok senkit beszélgetésre, ne tanítsatok, ne írjatok teológiai dolgozatokat stb.), amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel, a Lélek elvezet minden igazságra (nem minden tudásról, hanem lényeglátásról, annak érzékeléséről van szó).
A Lélek jelenléte életünkben elsősorban nem érzelem, de nem is intellektuális bravúr, hanem tűz, ami kiéget minden méltatlant, bűnt, hitetlenséget és felforrósít mennyei hőfokra.
Az elmúlt napok vitái is arra mutatnak, hogy szükséges „Izrael tanítójának” felülről nemzetni, fogantatni, születni, mert másképp semmi mennyeit nem láthat meg, nem érzékelhet, meg nem érthet. Elismert, ősz hajú mesterként is csak hülyeségeket tud mondani. Pl.: Bemehet-e az ember anyja méhébe öregként…?
Isten Pneumá-ja nélkül a testi és érzéki ember semmit nem ért Isten dolgaiból. A bűnnel való kiegyezés lelkileg erőtlenné, sötétté tesz.
Jézus azért adott hálát, hogy az Atya kijelentette magát a gyermekeknek. Az írástudók belőle semmit fel nem fogtak. Ez nem azt jelenti, hogy ne tudtak volna vitatkozni, érvelni, csillogni. Jézus az egész tanítói, egyházvezetői csapatot az ördög gyermekeinek tartotta.
Tévedés az, amikor Jézusból egy mindent elfogadó, mindent igazoló mosolygós bálványt formálunk.
Uram, adj nekem/nekünk egy szikrányit, egy mikronnyit a te világosságodból.

Fraternet levelezés, szeptember 10.