„Vesd az Úrra terhedet.”  

(Zsoltár 55,23)

Megosztom testvéreimmel Oswald Chambers: Krisztus mindenek felett c. könyvecskéből kapott üzenetet ezzel az igével kapcsolatban.

Különbséget kell tennünk helyes és helytelen teherhordozás között. A bűnnek és kételynek terhét sohasem kellene hordoznunk, de vannak terhek, amelyeket Isten helyezett ránk, amiket nem is szándékozik levenni rólunk; azt szeretné, ha azokat Őreá tennénk vissza. „Vesd az Úrra terhedet.”. Ha Istenért munkálkodunk és közben nem maradunk közösségben vele, a felelősség érzése nyomasztóan nehezedik ránk; de ha visszatesszük Istenre, amit Ő helyezett ránk, akkor leveszi a felelősségérzet súlyát azáltal, hogy nyilvánvalóvá teszi jelenlétét, hatalmát.

Isten sok munkatársa indult el a szolgálatba nagy bátorsággal és tiszta szándékkal, de Jézus Krisztussal nem volt bensőséges kapcsolatuk és csakhamar összeroppantak. Nem tudtak mit kezdeni a teherrel, belefáradtak a hordozásba. Az emberek pedig azt mondják: „Milyen elkeserítő vég ilyen kezdet után.”
„Vesd az Úrra terhedet.” – Eddig magad hordoztad az egészet, tedd most nyugodtan Isten vállára az egyik végét. „Az uralom az Ő vállán lesz.” (Ézs 9,6) Add át Istennek, amit rád helyezett; ne dobd el magadtól, hanem tedd Őrá saját magaddal együtt és a súly könnyűvé válik a közös hordozásban. De soha ne szakadj el a tehertől!

Fraternet levelezés, április 3.