Egyházfinanszírozás

  1. A biblikus gyülekezet nem szorul állami segítségre. A keresztyénség legéletesebb, leginkább gyarapodó korszakában, az első három évszázadban nem igényelt és nem kapott állami segítséget sem a Nagytanácstól, sem Rómától. Sőt…(Ma így növekszik pl. a kínai keresztyénség.)
  2. Csakhogy azóta történt egy s más velünk: államegyházi, konstantini korszak, később a felvilágosodás, racionalizmus, francia forradalom, amit betetőzött a radikális ateista egyházüldözés.
  3. Sok anyagi-lelki-szellemi értéket elvettek az egyháztól, de meg is szabadult az eklézsia több antikrisztusi, bibliaellenes vonástól, gyakorlattól. Bizonyára mindez Isten engedélyével történt. Kínában a maoista szörnyűséges vezetés erőszakosan elrendelte a mandarin nyelvet, ma pont ez könnyíti meg az egész országot átható missziót. Kötelezővé tették a rádió használatát minden otthonban és közben tízmilliókhoz ezen az úton jutott/jut el az evangélium.
  4. A mostani hazai helyzet, gyakorlat egy részről hordozza az államegyházi beidegződéseket, elvárásokat az egyházi oldalon, más részről a kormányzat egyházellenes, materialista, szélsőliberális szándékait is.
  5. Az egészséges, biblikus szétválasztásra a jobb oldal nem képes, mert hitetlenek, gyengék vagyunk. Lehet, hogy Isten megengedi ennek az egyházzal ellenséges társaságnak azt a munkát, amit magunktól soha nem végeznénk el?
  6. A zavaró persze ebben is a sunyi, hazug, egyházfojtogató módszer, stílus. De mit várunk tőlük?
  7. A ma hatalmon lévők – véleményem szerint – egyház nélkül is elképzelhetőnek tartják országunk életét. Ezt erősíti a globalista szemlélet, tendencia is, mert a tudatos keresztyén kevésbé manipulálható, hülyíthető. Egy székely parasztot, aki előállítja, megtermeli az életéhez szükséges feltételeket, nem lehet csak úgy lazán bedarálni, mint egy panelkutyaólban tartott, kiszolgáltatott városlakót.
  8. Az ún. hitéleti pénzt, támogatást szeretnék leginkább elvenni tőlünk. Amennyiben ez sikerül, krízis alakulhat ki, mert az átmenetre több időt kéne szánni.
  9. NN néhány héttel ezelőtt a rádióban nyilatkozott kárpátaljai útjának tapasztalatáról. Nyílván a hazai helyzetre célozva arról beszélt, hogy Kárpátalján az egyház nem kap állami segítséget. Az viszont nem hangzott el a műsorban, hogy komoly holland és némi magyar és amerikai pénzt viszont igen. Szóval, bonyolult kérdések ezek. Nekünk imádkozásra, megtérésre, biblikus gyakorlatra van szükségünk, a másik oldalnak meg minimum demokráciára és humanizmusra.

Fraternet levelezés, július 3.