Egyház és politika

1. „Az Úré a föld és annak teljessége.”

2. A földet ránk is bízta. A mandátum nem csupán a teológia művelésére szól, hanem a föld gondozására, ügyeink intézésére, bármire, hiszen minden mindennel összefügg.

3. Az a teológia, aminek nincs gyakorlati következménye, jó gyümölcse: halott.

4. Részben görög hatásra a nyugati keresztyénség betegesen szétválasztja a testi és a lelki területeket.

5. Az Ószövetség teológiája holisztikus. Pl. egy zsidó lakodalom (volt szerencsém ilyenhez Izraelben nekem is) is kifejezi ezt az EGY-séget: ima, áldás, a pár szerelmi együttléte (!), evés, ivás, tánc, tanítás, közösség, vidámság, könnyek stb., mind-mind egységben, harmonikusan.

6. Ezt a szemléletet képviselte, élte Jézus is: természet, Isten, ima, evés, kapcsolatok, szolgálat, munka – egységben. Neki természetes volt vacsora közben bűnbocsánatot hirdetni, szombaton gyógyítani, vagy feltámadottként a tó partján, hajnalban reggelit készíteni a tanítványok számára. Az alvása is evangelizációs jelleggel bírt. Az Istenről és az Országról szóló tanításának minden szava direkt kapcsolódik a földhöz, emberhez, közügyekhez, mindenhez.

7. Nincs hétköznapi és ünnepi, elméleti és gyakorlati Krisztus és keresztyénség.

8. Az igéből – ami törvény és evangélium – következnek döntéseink, percenként.

9. Isten nem magyar, zsidó és cigány, de nem is katolikus vagy evangélikus, vagy szocialista, demokrata, liberális, hanem mindannyiunk Atyja, de belealázkodik ezekbe a kultúrákba. Igen a pártokba is, mert a struktúra miatt a pártok szerepe döntő. (Én nem vagyok egyik pártnak sem tagja, sem embere.)
10. Ezt értette és élte az ÓT embere (pl. József, Jeremiás, Ámósz), Jézus, a reformátorok és Isten gyermekei napjainkig, többek között Schweitzer, Teréz anya, M. L. King, Ordass, Bonhoeffer... (Szerintem Káldy is értette ezt, és nem is biztos, hogy minden rossz volt, amit mondott vagy cselekedett.)

11. Mindenki maga ad számot tetteiért.

12. Lényeg, hogy engedelmeskedjünk a Léleknek, és az előre elkészített cselekedetben járjunk; abban, amit személyre szabottan elénk adnak.

13. Feladatunk, hogy vegyük ki az ördög patái közül az eszközöket, adjuk oda Istennek, aki azokat megszenteli; és amit Isten megtisztít, azt senki ne mondja tisztátalannak. A tisztának mindene tiszta, tisztátalannak semmije sem tiszta.

Fraternet levelezés, 2009.