Napi ige 2019. január 31.

„Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tőrdöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít.” (Péld 12,18)
„Íme, a hajókat, bármilyen nagyok, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahová a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik.” (Jak 3,4–5a)

„A szó veszélyes fegyver” (Illés együttes), a kimondott szónak nagy hatalma van. Bántani, sérteni, rombolni, ölni lehet vele. Néha olyan, akár a tőrdöfés. Egy gonosz, meggondolatlan mondat végigkísérheti az ember életét. Tudjuk, nem a nyelv itt a nagy gond, hanem a szív, az indulat, a motiváció. „Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és az teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert." (Mt 15,19–20a) Itt nem segít az akaraterő, a beszédtechnika, a diplomáciai érzék, külső vallásosság, csak a szív szerinti megtérés, a Szentlélek általi újjászületés. „Add nekem a szívedet, fiam…” (Péld 23,26) Az összetörtségből meggyógyult szívet Isten nagyszerűen tudja használni. Az ilyen szív meleg, érző, jóindulatú, amelyből gyógyító, biztató szavak, sőt az Isten igéje is származhat. Az ő szava pedig teremtő erővel bír. „Aki titeket hallgat, engem hallgat…” (Lk 10,16a)

Uram, csak szégyenkezve tudok ma megállni előtted. Megszámlálhatatlan a beszéddel elkövetett vétkem. Pedig Te azt mondtad, hogy minden szóért felelni fogunk az ítéletkor. Könyörülj rajtam! Tisztítsd meg szívemet! Törd össze kevélységemet, szeretetlenségemet! Juttasd eszembe azokat, akiket megbántottam, akikkel rendeznem kell életemet. Töltsd be szívemet jelenléteddel, hogy a Te szavadat szólhassam! Ámen.

A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.
A 2019-es lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám