Beszélgetés Szeverényi Jánossal

Mi lesz evangélikus missziói lelkészként a feladatod?
Az egyházi törvény szerint az evangelizációs és missziói munka országos irányítása és szervezése, koordinálása. Folytatom elődöm, Gáncs Péter által elkezdett munkát: országos és kerületi evangelizációk, csendesnapok, gyülekezeti missziós napok hazai és határon túli szervezése, rádiómissziós munka (több mint 20 rádiónak készül lelki program), a Misszió magazin szerkesztése.
Feladatom egyházunk missziós munkaágainak segítése, a munka összehangolása.
Szeretnék jól használható belmissziói kiadványokat megjelentetni: belmissziói munkaprogram, gyülekezetépítési kézikönyv, missziós „szórólapok”, kazetták, CD-k stb.
Régi adóssága egyházunknak a népfőiskola újraindítása, a gyülekezeti munkatársképzés, cigányok közötti szolgálat, a családsegítés szervezettebbé tétele. Remélem, Isten segedelmével megvalósulhatnak terveim.

Mi a legnagyobb örömöd szolgálatodban?
Maga a misszió lehetősége. Isten csodálatos ajándékaképpen élem meg, hogy teljes időmmel, egész életemmel Jézus evangéliumát hirdethetem, és ehhez minden külső eszközt felhasználhatok.

Hol munkálkodsz, élsz majd egyházunk missziói lelkészeként?
Budapesten maradunk, a XVI. kerületben, Cinkotán. Ott épült fel hat évvel ezelőtt az Evangélikus Missziói Központ. A lakás mellett két iroda és egy kis rádióstúdió van.

Hogyan fogsz kelenföldi éveidre visszaemlékezni?
Életem, szolgálatom meghatározó része lett a Kelenföldön töltött idő. Hálás vagyok Istennek ezért a nyolc évért. Nagy múltú, de sok próbát megélt közösségbe érkeztem. Első két évben igen nehéz volt megszólalnom azon a szószéken, melyen Ordass (Wolf) Lajos, Botta István, Kendeh György prédikált korábban. 1995 őszén néhány nehéz kérdés is nyomta a gyülekezetet. Isten megáldott minket növekedéssel, gyarapodással is: sok munkaág elindult, illetve megerősödött és anyagilag is rendbe jött a gyülekezet.
Legnagyobb örömöm a felnőtt megtérők keresztelése volt.
Köszönöm sokak szeretetét, lelki támogatását.
Azt kívánom, hogy legyen mindenkinek személyes kapcsolata Istennel, hogy az életünk váljon istentiszteletté.

Mikor lesz az iktatásod?
A 10. országos evangelizáció keretében lesz október 11-én a Deák téri templomban. Szeretettel hívom erre a napra a gyülekezet tagjait.

Hol lehet majd megtalálni téged?
Októbertől szeretnék indítani havi bibliaórát az országos egyházi iroda épületében. De telefonon és személyesen is elérhető leszek bárki számára.

Az interjút készítette: Ittzés Szilvia

Kelenföldi Hírlevél, 2003. ősz