A missziói parancs (Mt 28,16–20)

A tizenegy tanítvány…megrázó, hogy három év taníttatás után egyikük öngyilkos lett.
…pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket.Odamennek, ahova Jézus küldi őket, és nem a maguk feje után. Galileába, a pogányok Galileájába (Mt 4,15). Jézus a hegyre rendeli őket. A hegy az Istennel való találkozás, a kapcsolat szimbóluma.
…mikor meglátták őt,Jézusra kell néznie a szolgálatba indulónak –
…leborultak előtte,a leborulás: bűnbánat és imádat –
…pedig kétségek fogták el őket.– még ekkor is, a három év után is, a Feltámadott közelében? Ilyen a kételkedés? Jézus ekkor is, ezek után is szolgálatot bíz rájuk.
Jézus hozzájuk lépett és így szólt:igen, a kételkedőhöz és az Őt imádóhoz egyaránt odalépő Úr az örömhír lényege és forrása.
Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. - Milyen döntő és békét adó hír ez!
Menjetek el tehát,menjetek, és ne üljetek, ne várjátok, hogy majd csak megmozdulnak a harangszóra! –
…tegyetek tanítvánnyá minden népet,mindet… Jézusban, Jézus által nincs kizárólagosság. Az egyház feladata nem a „gyülekezetépítés”, hanem a népek megtérítése –    
…megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,nem varázsigéről van szó, hanem Lélekről, igazságról, valóságról: bemerítve, bevezetve, beavatva őket a háromságos szent Isten lényébe, közösségébe –
…tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek;a tan és az élet egysége ez; követés –
…és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.Milyen fontos ezt tudnunk ma is, a helyi és globális veszélyek, kísértések, bűnök világában.

Missziói Magazin, 2001/2.