Pünkösd a megértés ünnepe

Fájdalmas tapasztalat, hogy mi, emberek nem értjük egymást.
Nem értik egymást sok esetben a nemzetek, vallások, a különböző világnézetet képviselők.
De nagy az értetlenség a nemzeten, egyházon, családon belül is. Nem beszélve a politikai szféráról.
Ugyanazon a nyelven beszélünk, mégsem értjük sokszor, hogy mit mond, mit gondol a másik ember. Vagy talán nem is akarjuk.
Érdekes emberi jelenség a veszekedés, a kiabálás. Testközelből is hangosan próbáljuk meggyőzni a másikat, mintha a hangerő segítene. Talán azért kiabálunk olykor, mert a másikat mégis távolinak érezzük magunktól?

Pünkösd a megértés ünnepe. A Szentlélek kitöltetett az apostolokra, és amikor beszéltek a jeruzsálemi ünnepre érkező különböző nyelvű emberekhez, azok megértették az üzenetet. Így olvassuk a bibliai tudósításban: „mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni” (ApCsel 2,6).

Az ember-ember közötti megértést megelőzi az élő Istennel való találkozás, szóértés.
A Szentlélek kitöltése után értjük meg igazán azt, hogy Isten szeretetből szeretetre alkotott minket, övéi vagyunk.
A Lélek teszi valóssággá számunkra a megváltást is. Nem kell emberi módon győzködni a pünkösdi lelkületben élőt a bűneiről, mert az isteni szeretet fényében jobban fájnak azok, mintha bíróság ítélne el minket. És valóssággá lesz az életünkben a bűnbocsánat, a szabadulás és az újjászületés is.

A Szentlélek az, Aki érthetővé, megtapasztalhatóvá teszi számunkra Istent, szebbé teszi a természetet, a teremtést, és közelivé embertársamat. Nem biztos, hogy egyetértek a másikkal, de jobban értem.
Az igazi megértés nem szavakon múlik. Akik egységben, szeretetben élnek nem csak beszéddel kommunikálnak. Legszebb szavuk olykor az értő, közvetlen, termékeny csend.
Adja Isten mindannyiunknak az Ő csendjét, amiben megszólal a semmivel össze nem téveszthető hang, amely valamikor életre hívott minket, amely a kereszten kimondta megváltásunkról, hogy „elvégeztetett”, és amely az út végén ismerősként fog köszönteni az örökkévalóság küszöbén.

Kossuth Rádió, 2013. május 20., pünkösdhétfő