Megtelt a föld erőszakossággal
(jegyzet a beszlani tragédia kapcsán)

Megtelt a föld erőszakossággal… Napok óta ez a bibliai mondat jár a fejemben. Az özönvíz előtti helyzetről ezt olvassuk az őstörténetben: „Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott … A föld pedig mind romlottabb lett Isten előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. (1Móz 6,5; 6., 11.)
Ezékiel próféta ezt írja: „tele van a város erőszakkal.” (Ez 7,23)

Újra itt tartunk? Isten ítélete előtt van az emberiség a mindennapossá vált terror, gyűlölet, gyilkosság miatt? Amikor Káin megölte testvérét, Ábelt, azt olvassuk, hogy Ábel vére kiáltott Istenhez. Ma hány Ábel vére kiált Istenhez? Meddig hallgatja ezt az iszonyú kórust a Mindenség Ura?! Néma sikollyal kiáltanak a magzatok, az éhen halók milliói, a mai lágerekben, börtönökben megkínzottak és a terroristák által legéppisztolyozott iskolás gyermekek százai. Mi jöhet még, mit ad elő még ez az embernek nevezett fenevad, és valóban, meddig tűr az Isten?

Hogy Ő meddig tűr, azt mi nem tudhatjuk, de azt tudjuk, hogy egyszer betelik a pohár. Amikor hátba lőnek menekülő gyermekeket, tudhatjuk, hogy Isten haragját vonja magára az ember. És még mielőtt néhány száz vagy ezer terroristát megbélyegeznénk (egyébként jogosan), gondoljunk arra, hogy a terror a vállalt, elfogadott gyűlölettel kezdődik. A gyűlölet pedig minden embert megkísért. A szívben lévő gyűlölet olyan, mint egy ragadozó fenevad: szembe kell szállni vele az Istentől kapott erővel és szeretettel, meg kell tanulni uralkodni felette.

 Sok ember, nép, nemzetiség hordoz magában fájdalmat, sértettséget. Vigyázni kell arra, hogy a fájdalom kezelhetetlen gyűlöletté, erőszakká ne váljon. Rosszal rosszat, gyűlölettel gyűlöletet, sötéttel sötétet nem lehet legyőzni. Csak a jóval lehet legyőzni a rosszat, csak a fény, a világosság töri meg sötétséget és csak szeretet győzheti le a gyűlöletet. Erre az ember magától nem képes. Ezért van szüksége emberi fajunknak a megváltásra, szabadulásra. Ezért nem elégséges a humánum, a jó szándék, a pozitív gondolkodás.

Jézus Krisztus azért jött, hogy legyőzze bűnt, halált és a gonosz hatalmát, hogy megszakítsa a kényszeres ördögi kört, köröket, hogy szabaddá váljunk a szeretetre.

Kossuth rádió, 2004. szeptember 13.