Az év igéje

Így szól az Úr: „Nem maradok el tőled, nem hagylak el.” (Józsué 1,5c)
Sötétebb perceinkben könnyen megfogalmazódik bennünk a gondolat: ez a világ megérett az ítéletre. Ha a Kain által megölt Ábel vére kiáltott Istenhez, akkor ma milyen véres kórust hallgathat az Örökkévaló? Világviszonylatban évente ötven millió abortált magzat néma sikolya, éhező, beteg, megkínzott gyermekek és felnőttek millióinak nyöszörgése, a háború, terror, környezetszennyezés következtében szenvedők jajkiáltása. Igazságtalanság, elnyomás, erkölcstelenség jellemzi korunkat.

Meddig tűr az Isten?

Fájó kérdéseink után jó hallani a 2006. esztendő útmutató igéjét, mottóját: „Nem maradok el tőled, nem hagylak el.”

Mindenkinek szól ez az üzenet?

Eredetileg Józsuénak mondta ezt az Úr, aki Mózes után felvállalta a választott nép vezetését, akinek kapcsolata volt az Istennel és egy kilátástalannak tűnő helyzetben végezte a szolgálatot.

Ez az ige nem szólt és szól az Isten ellenségeinek, akik tudatosan ellene állnak a jónak.

Luther híres énekében így fogalmaz: „Kincset, életet, Hitvest, gyermeket: Mind elvehetik, Mit ér ez őnekik! Mienk a menny örökre!”
Kedves hallgatók! Itt a földön mindent elveszíthetünk, mert a világ gonosz, de a hitet, az Istennel való kapcsolatot, a megtérés és az újjászületés által szívünkbe költöző mennyet senki és semmi el nem veheti tőlünk!

„Nem maradok el tőled, nem hagylak el.”

Ne értsük félre az igét! Nem arra kapunk ígéretet, hogy bármerre csángálunk, csavargunk Isten minden utunkra elkísér minket. Ő azon az úton nem hagy el és nem marad el tőlünk, amelyet ő adott elénk, az élet útja ez, a hazavezető út.

Testvérem, Isten keres téged ezen az áhítaton keresztül is. Hol vagy, merre jársz, van-e utad, és ha van, az hová visz? Tudod-e, hogy Isten téged nem 20-50 vagy 80 nyomorúságos évre teremtett, hanem örök életed van. Hol töltöd az örökkévalóságot? Van-e maradandó, napi gondokon és a síron is túlmutató értelme, tartalma, célja az életednek?

Ha nem tudsz ezekre a kérdéseke megnyugtató választ adni, akkor fogadd el a jó hírt, az örömhírt: Jézus az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET. Ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket, hívta magához a megfáradtakat. Ő azt ígérte, hogy aki hozzá megy azt semmiképpen el nem küldi.

Imádkozzunk!
Úr Jézus Krisztus, tudom, hogy bűnös vagyok, és nem vagyok méltó az örök életre. De hiszem, hogy te meghaltál bűneimért a kereszten és feltámadtál, hogy el ne vesszek örökre és enyém lehessen a te örök országod. Úr Jézus, most megnyitom előtted szívem ajtaját, kérlek, jöjj az életembe, bocsásd meg minden bűnömet és szabadíts meg azoktól! Bűneimből most hozzád térek és ezután csak benned bízom. Tölts be Szentlelkeddel, és mostantól fogva vezesd és urald az életemet! Ámen.

Kossuth Rádió, 2006. január 2.