Kapunyitás

Korunk anyagelvűsége, zaja leterheli gondolkodásunkat. Pedig életünk alapkérdése nem az EU bevezetésének az időpontja, hanem az, hogy honnan jövök, mi létem értelme, tartalma, célja, hová megyek, mi lesz velem a halál után?
A materializmus mellett másik kísértése a mai embernek a spirituális piacon található árubőség, amely nem mindig a minőséget nyújtja.

Az elmúlt években elárasztották hazánkat olyan könyvek, tanítások, szokások, amelyek ellentétesek a Bibliával, az Élet beszédével. Ezek a jelenségek leginkább a New Age világszerte terjedő szellemi áramlatában fedezhetők fel.

A 2005-ben kiadott Révai új lexikon többek között ezt írja:
New Age: a 20. szd.-ban létrejött új vallási, világnézeti mozgalmak összefoglaló elnevezése.

Teológiai-filozófiai gyökerei között a gnoszticizmus, az okkultizmus, a mágia, a spiritizmus, a reinkarnáció tana, a teozófia, az antropozófia, a jóga, a modern pszichológiai iskolák, tanításai stb. egyaránt megtalálhatók.

A ~ mozgalmainak közös vonása egy, a korábbi vallási hagyományokkal szembeforduló új világszemléleti modell. A ~ úgy tagadja az egyházakat (főként a keresztény egyházakat), hogy új spiritualitást vezet be. A ~ szerint az egyes embernek egyfajta kozmikus egész részeként kell élnie, s az állandó tudatbővüléssel eljuthat az együttműködés, a tolerancia, a nyíltság, a békülékenység állapotába…

A New Age e rövid cikkben írtnál is sokkal összetettebb, szerteágazóbb szellemi áramlat. Sokan hatása alatt vannak úgy, hogy nem is sejtik, mibe bonyolódtak.

Ezek hatására terjedt el sok más mellett az a szemlélet, hogy Jézus is fontos, de ő csak egy a sok isteni testet öltés közül. Tovább kell lépni személyétől, a megváltás hitétől a kozmikus szeretetbe. E tanítás szerint Isten nem személy, aki szól, ítél, megvált vezet, stb., hanem kozmikus energia, amelynek az ember is része, tehát az ember is isten.

Isten helyett az ember lehet újra a középpontban. Ez az ősbűn lényege, a kígyó hamis ígérete: „olyanok lesztek, mint az Isten”. A személytelen isten mellett azt lehet tenni, amit csak akarok.

Korábban megjelent egy plakát az utcákon, melynek ez volt a felirata: „Jöjjön el az én országom!” Ennek hatására írtam meg az öntörvényűek Miatyánkját:

EGÓM, aki a lényemet betöltöd, legfontosabb legyen az ÉN nevem, jöjjön el az ÉN országom, legyen meg az ÉN akaratom, amint a saját életemben, úgy a környezetemben is.
Mindennapi kenyeremet előteremtem ÉN, magamnak megbocsátok, mások véleménye amúgy sem érdekel, gátlástól mentesen engedek minden kísértésnek,, mert ENYÉM az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen

A New Age fényről, szeretetről, békességről, pozitív gondolkodásról, szellemi fejlődésről beszél, „világosság angyalaként”, „Krisztusként” jelenik meg, de a valóság és a következmény egészen más, sok esetben kiábrándító.

Az ezoterikus ember életébe lazán befér a paráznaság, pletyka, hazugság, spiritizmus, anyagiasság stb.

Az ilyen ember nem kiált bűnbocsánatért, és nem éli át a szabadulást sem. Saját kezébe veszi életét, függetlenedik az élő, beszélő, ítélő és üdvözítő Istentől, viszont felveszi a kapcsolatot titokzatos, „mennyei spirituális tanítókkal”, ún. „angyalokkal” és elhunytak szellemével, legalábbis akiket annak gondol.

Isten ezt mondja Ézsaiás próféta által:
„Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halottidézőkhöz és jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek: Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek? A holtakhoz kell fordulnia az élő helyett? A törvényre és intelemre figyeljetek! Hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, amelyeknek nincs jövője.” (Ézs 8, 19–20)

Ugyanis a ripacskodás, bohóckodás mellett a kapunyitogatások egy része működik. Valóban megnyílnak ajtók, de ki előtt? Isten féltő szeretetből tiltja a „tudás fáját”, mert nem tudjuk elhordozni a következményeket.

A Tíz Ige, a Hegyi Beszéd, a Szeretethimnusz ad annyi programot, tartalmat, hogy teljesen kitölti leheletnyi létünket.

A lelki-szellemi zavarból meg kell, meg lehet térni, ezeket meg kell, meg lehet tagadni.

Amíg időnk és lehetőségünk van, béküljünk meg Istennel és egymással!
Ennek következtében felépülhetne egy tisztább, jobb, hatékonyabb testi-lelki-szellemi közösség.

Kossuth Rádió, 2007. március 30.