Áhítat a 2010. év igéje alapján

Jézus Krisztus mondja:  Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.  (Jn 14,1)  Jézus kereszthalála előtti búcsúbeszédéből való a fenti idézet. Barátait, tanítványait készíti fel a nehéz napokra.

Mi is zavaros, nyugtalanságra okot adó időket élünk. Jó lenne helyesen érteni Jézus szavait; Ő nem azt ígéri, hogy akik hisznek benne, azoknak nem lesznek gondjaik, nehézségeik, harcaik, kudarcaik. Az viszont benne van ígéretében, hogy akik hisznek benne, vele személyes kapcsolatban élnek, velük lesz nehézségeikben, harcaikban, kudarcaikban. Isteni erőt, segítséget kapnak a jóért való küzdelmeikben.

A keresztyén hit nem problémamentességet ígér, hanem kapcsolatot Istennel. Jézus azért jött erre a világra, hogy megváltson, kiváltson minket a bűn, a halál és a gonosz hatalmából. Tudatosan vállalta az áldozatos szeretet halálos útját. Ebben a vállalásban, programban akarja megerősíteni tanítványait, követőit. A mai welness-mentalitásba, hedonista, önző gondolkodásba nem fér be a másokért élő, és áldozatot is hozó életstílus. Ugyanakkor soha ennyi magányos, a tömegben is elhagyatott ember nem élt még közöttünk.  

A hitet, a vallást nem önző vágyaink kielégítésére kaptuk. Jézus megnyitotta az utat az emberhez méltó életre, de ez csak úgy lehetséges, ha teljes szívvel hozzá térünk, megbánjuk bűneinket, magunk körül forgó egoista, istentelen mentalitásunkat, és vállaljuk az isteni Bárány követését a hétköznapokban.

Vannak, akik folyamatosan szaporítják a gondokat, bűnöket, mások meg arra teszik életüket, hogy segítsenek környezetükön. Nem mindegy, hogy melyik csapat tagja vagyok: az áldás vagy az átok, az élet vagy a halál programját hajtom-e végre.

Kedves Hallgató! Akarsz-e áldott lenni, áldáshordozó és áldásközvetítő? Isten a te Teremtőd keres téged most is.

Válaszolj neki bátran, bizalommal:
Itt vagyok, Uram. Köszönöm Istenem, hogy szeretetből szeretetre, örök, teljes életre álmodtál és teremtettél engem is. Köszönöm, hogy jó elgondolásod, terved van velem. Kérlek, bocsásd meg bűnömet, hogy nélküled, az élet forrása nélkül éltem és ebből sok baj származott. Most itt vagyok, hallottam hangodat, köszönöm, hogy értem is meghaltál a kereszten, hogy szabad, boldog, örök életem legyen. Add nekem Lelkedet, hogy ő vezessen, hogy életem áldott legyen.

Kossuth rádió, 2010. január