Leonardo és a madarak

Leonardo da Vinci, amikor Milánóban lakott, a helyi piacon időnként felvásárolta a gyermekek által befogott és árusított énekes madarakat. Egyszer úgy döntöttek a kis árusok, hogy követik a titokzatos mestert, aki kalitkával a kezében kisétált a városszéli mezőre és ott elengedte a madarakat.
Gyönyörű kép, nagyszerű jelenet: a rab visszanyeri szabadságát.

Ez a kis történet jól példázza azt, amit Krisztus tesz, tehet az emberrel. Életünk a bűn, a gonoszság miatt rabságban van. Fogságban tart minket a napi robot, az anyagiasság, a harag, a meg nem bocsátás, mások értékeinek megkívánása, a tisztátalanság, hűtlenség, a halálfélelem és még mi minden. Kalitkában élünk. Le lehet élni egy életet kalitkában. Fogságban is lehet enni, inni, mozogni, énekelni, szaporodni. Lehet, de megalázó, nem a szabadságra teremtetett emberhez méltó.
A bűn befog és árucikké fokoz le minket. Adnak-vesznek minket a nagy piacon. Egyik rabtartó tulajdonából átkerülünk a másikéba, kisebb vagy néha nagyobb kalitkába.

Jézus Krisztus története arról szól, hogy eljött hozzánk, a mi nyomorúságos emberpiacunkra és megvásárol bennünket a szabadság számára. A bér nem forint, euró vagy dollár, hanem az ő drága vére és élete. Kivisz minket a tágas mezőre, kinyitja a cella ajtaját, megnyitja a szabadság lehetőségét.
Van, aki él a szabadság ajándékával, van, aki fél kilépni a megszokott kis élettérből, behatárolt gondolkodásából és van, akinek tetszik a fogság, nincs szándékában kiszabadulni.
Ennyire bolond nem lehet senki, gondolhatnánk, pedig ennyire bolondok vagyunk, amikor nem hisszük el, hogy van egy emberhez méltóbb élet. Átélhetjük, hogy Isten megszabadít a bűn, a halál és az ördög rabságából. A 85. zsoltárban ezt olvassuk: „Közel van a szabadulás az istenfélőkhöz.”

Imádkozzunk:
Úr Jézus! Köszönöm, hogy értem is eljöttél erre a földre, mert megszántál méltatlan állapotomban. Köszönöm, hogy testedben magad vitted fel a keresztfára bűneimet, gonoszságaimat, fájdalmaimat. Úgy szerettél, hogy meghaltál értem. Kérlek, bocsáss meg, adj új életet, add nekem is a Te gyermekeid szabadságát! Segíts, hogy a bűn rabsága helyett az örök, isteni szeretet foglya legyek.
Ámen, úgy legyen.

Kossuth rádió, 2004. április 19.